HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Aktuality

  

_________________________________________________________________________________________________________

Naší společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. byl schválen dotační příspěvek z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, dotačního programu: ÚSPORY ENERGIE na pořízení a instalaci tepelného čerpadla a kogenerační jednotky. Celý projekt byl zaměřen na realizaci veškerých opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie s cílem snížení energetické náročnosti našeho objektu.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013736

 

_04.04.2019_______________________________________________________________________________________________

Začátkem měsíce dubna podepsala společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci s Katedrou městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

  

Společnost bude spolupracovat při poskytování informací, podkladových materiálů a datových souborů vodovodních, případně kanalizačních, sítí, které budou sloužit pro zpracování rizikových analýz s pomocí statistických metod a softwarových nástrojů.

Výsledek této spolupráce je víceúčelový. Pro Vak Hlučín, s.r.o., bude výsledkem vyhledání slabých míst ve vodárenském systému, predikace poruch a havárií, za účelem celkového zefektivnění provozu systému VaK a snížení ztrát pitné vody v distribuční síti. "Přestože vodárenská obchodní společnost města Hlučína vykazuje procentuálně jedny z nejnižších ztrát pitné vody v rámci ČR, vždy existuje možnost se zlepšovat a posouvat hranice zaváděním inovativních postupů při provozování vodárenských systémů", konstatuje jednatel společnosti Ing. Petr Schimánek. "Věříme, že využití moderních softwarových nástrojů bude přínosem pro celý vodárenský průmysl."

Díky vzájemné spolupráci mezi Vak Hlučín, s.r.o. a Katedrou městského inženýrství Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava bude dále možné promítnout praktické informace a zkušenosti nejen do výuky v oblasti problematiky inženýrských sítí, ale také při zadávání témat bakalářských či diplomových prací, které by byly reálně využitelné v odborné praxi.

 

_21.03.2019_______________________________________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ul. Kosmonautů a přepojení vodovodních přípojek ul. Seiferta

V termínu od 1. 4. – 31. 5. 2019 bude probíhat oprava vodovodního řadu na ulicích Seiferta a Kosmonautů. Jedná se o výměnu stávajícího litinového potrubí v délce 91m a přepojení 22 ks vodovodních přípojek

 

 

_21.03.2019___________________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ul. Mládežnická

V termínu od 1. 4. – 30. 4. 2019 budou probíhat stavební práce na ulici Mládežnická. Jedná se o rekonstrukci vodovodní sítě – vodovodní řad č. 1 v celkové délce 402,00 m a vodovodní řad č. 2 v celkové délce 49,0 m.

 

_21.12.2018___________________________________________________________________________

V době od 27.12. - 31.12. 2018 budou Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. pro veřejnost uzavřeny. Prvním úředním dnem bude středa 2.1.2019.

 

_24.9.2018___________________________________________________________________________

Havárie na hlavním přivaděči

V dopoledních hodinách došlo k prudkému poklesu tlaku ve vodovodním řádu z důvodu mechanického poškození hlavního přivaděče pro město Hlučín. Na opravách se intenzivně pracuje.

Děkujeme za pochopení.

 

_14.5.2018___________________________________________________________________________

Přepojení na nový vodovod, výměna přípojek ulic 1. Máje, Jarní a Severní

V období od 16.5. - 15.6. 2018 bude probíhat výměna vodovodního řádu na ulicích 1. Máje, Jarní a Severní, viz přiložená situace.

 

_23.4.2018___________________________________________________________________________

Výměna vodovodního potrubí na ul. Boční

Od 23.4. - 7.5. 2018 budou probíhat stavební práce na ulici Boční. Je navržena výměna vodovodní sítě včetně přípojek o celkové délce 215 m.

_28.3.2018___________________________________________________________________________

Výměna vodovodní sítě ul. Písečné

Od 3.4.2018 bude zahájena další etapa stavebních prací na ulici Písečné a to obnova vodovodní sítě. Z tohoto důvodu bude částečna uzávěra provozu.

 

_21.3.2018___________________________________________________________________________

Sanace kanalizace ul. Písečné

Ve dnech od 19. - 27. 3. 2018 probíhá sanace kanalizace ul. Písečné firmou WOMBAT, s.r.o.

 

_16.3.2018___________________________________________________________________________

Nové česle na ČOV Hlučín

V posledních letech na ČOV Hlučín-Jasénky docházelo k navýšení hrubých nečistot a plovoucích předmětů zejména kuchyňské odpady, vlhčené ubrousky, hadry aj., které následně zanášely a poškozovaly čerpadla, míchadla a další strojní zařízení čistírny. Např. za r. 2015 bylo vyvezeno 4,5 t shrabků a v loňském roce 6,8 t. Z tohoto důvodu, byly na začátku technologické linky instalovány dne 13.3.2018 automatické jemné česle.

 

_1.2.2018_____________________________________________________________________________

Dne 5.9.2017 byl na webových stránkách SOVAKu zveřejněn zajímavý článek k dotaci "Dešťovka"

Bližší informace viz: rizika_destovka

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín