Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
FIO banka, č.ú.: 2301357272/2010
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

OBJEDNÁVKA

Objednávám/e/ u Vás provedení těchto prací:
(požadovanou službu zakřížkujte)

montáž nové vodovodní přípojky
na parcele č.:
výměna vodovodní přípojky
zřízení kanalizační přípojky
na parcele č.:
oprava kanalizační přípojky
čištění kanalizace, kanalizační přípojky
oprava vodovodní přípojky
vytýčení inženýrských sítí VaK Hlučín
zrušení vodovodní přípojky
vyhledání skrytých úniků vody
montáž – osazení vodoměru
napouštění bazénu přes hydrant
výměna ventilu u vodoměru
zemní práce
demontáž vodoměru na zimní období
 
výstavba vodovodního řadu
 
oprava vodovodního zařízení
 
Ostatní práce - uveďte jaké :
Místo provedení:
Objednatel (jméno a příjmení, název firmy) :
Fakturační adresa:
Telefonní kontakt:
E-mail:
U právnických osob:
IČ:
 
DIČ:
Dne: ................ Podpis/razítko: ................
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
FIO banka, č.ú.: 2301357272/2010
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

U objednávky montáže nové vodovodní přípojky požadujeme údaje pro smluvní vztah

(smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod musí být ze zákona uzavřená s majitelem nemovitosti a možností uvedení jiného/nájemního plátce faktur):

Majitel nemovitosti (jméno a příjmení, název firmy) :
Plátce faktur za V+S (jméno a příjmení, název firmy) :
U právnických osob:
IČ:
 
DIČ:
Fakturační adresa:
Korespondenční adresa: