Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
FIO č.ú.: 2301357272/2010
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních dat

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jakožto správci osobních údajů žádáme o udělení souhlasu těchto údajů v rozsahu zpracování údajů souvisejících s poskytováním služeb, popřípadě údajů nezbytných pro zajištění provozu klientského portálu VaK Hlučín, s.r.o.

VYPLŇTE VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE

Odběratel:

Jméno
Příjmení
Adresa odběrného místa
Zasílací adresa
E-mailová adresa
Telefonní čísloZaškrtnutím políčka souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro níže stanovený účel společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., Ostravská 124/18, 74801 Hlučín, jakožto správci osobních údajů v rozsahu zpracovávání, souhlas s použitím emailové adresy, telefonního čísla k:

a) zasílání faktur v elektronické podobě
b) newsletter (novinky, informace, apod.)
c) komunikace dodavatel s odběratelem

Bez poskytnutí e-mailové adresy nelze získat přístupové údaje do virtuální kanceláře.
Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. veškeré získané údaje od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, neposkytuje je třetím osobám a řídí se ochranou osobních údajů dle zákonů v platném znění.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů