Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

ŽADATEL:

Jméno/název firmy:
Adresa/sídlo firmy: PSČ:
Doručovací adresa: PSČ:
Telefon: E-mail:
IČ: DIČ:

INVESTOR:

Jméno/název firmy:
Adresa/sídlo firmy: PSČ:

ŽÁDÁM O VYJÁDŘENÍ:

k existenci inženýrských sítí v provozování VaK Hlučín, s.r.o.
k existenci inženýrských sítí s možností napojení v provozování VaK Hlučín, s.r.o.
k projektové dokumentaci
k ohlášení stavby
ke stavebnímu povolení, územnímu rozhodnutí
 
Název stavby/akce:
na parcele: k.ú:
ulice:
Doplňující informace:
Požaduji: □ tištěnou situační mapku
□ digitální data sítí v zájmovém území
Hotové vyjádření: □ zaslat poštou s fakturou □ osobní vyzvednutí
K žádosti je vždy nutné doložit situaci zájmového území, případně dokumentaci stavby! Vyjádření je zpoplatněno dle vnitropodnikového ceníku služeb!
Dne: ....................................... Podpis/razítko žadatele: .......................................