Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
FIO a.s., č.ú.: 2301357272/2010
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288

ZMĚNA ODBĚRATELE

ŽÁDÁM O ZMĚNU ODBĚRATELE:

Číslo odběru: Číslo vodoměru:
Adresa odběrného místa:
PŮVODNÍ ODBĚRATEL: NOVÝ ODBĚRATEL:
Účel užití: □ Domácnost □ Ostatní
Existence dalších zařízení: □ Studna

□ Dešťovka
□ Bazén


MAJITEL Název / jméno:
MAJITEL Název / jméno:
Fakturační adresa:
Fakturační adresa:
Zasílací adresa:
Zasílací adresa:
Telefonní kontakt / e-mail:
Telefonní kontakt / e-mail:
PLÁTCE FAKTUR (třetí osoby):
PLÁTCE FAKTUR (třetí osoby):
Fakturační adresa:
Fakturační adresa:
Zasílací adresa:
Zasílací adresa:
Telefonní kontakt / e-mail:
Telefonní kontakt / e-mail:
IČ / DIČ:
IČ / DIČ:
Zasílání faktur e-mailem:
□ ANO      □ NE
Obě strany se dne ............................ dohodly při předání

na stavu vodoměru tj.: ................ m3 .
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Tel.: +420 595 042 369 www.vakhlucin.cz
Ič: 25914685 DIČ: CZ25914685
KB Hlučín, č.ú.: 27-3168240247/0100
FIO a.s., č.ú.: 2301357272/2010
Zapsáno v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25288
Původní odběratel je povinen zaplatit veškeré své dlužné částky za vodné a stočné, které nejsou uhrazeny ke dni přepisu na nového odběratele a je si vědom, že přepis nemůže být proveden, pokud je na odběrném místě dluh. Nový odběratel (majitel) je povinen doložit doklad o vlastnictví nemovitosti, v případě třetí osoby (plátce faktur) doložit nájemní smlouvu. V případě právnické a fyzické podnikající osoby doložit doklad o vlastnictví, živnostenský list (výpis z OR), doklad o DIČ.
V Hlučíně, dne: ....................................... V Hlučíně, dne: .......................................
Původní odběratel: ....................................... Nový odběratel: .......................................
Plátce faktur: ....................................... Plátce faktur: .......................................