HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Aktuality

OZ

 

_14.10.2021___________________________________________________________________________

Poskytnutí informace

Zveřejnění informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

Předmětem žádosti dle informačního zákona byla žádost o poskytnutí:

a) Informace o platech a odměnách členů statutárního a dozorčího orgánu v roce 2020.

b) Informace, zda povinný subjekt vlastní objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům a zda byl tento objekt využíván členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu.

Ad a) Odpověď pod písmenem a) byla zaslána žadateli, příloha není součástí veřejné odpovědi na dotaz.

Ad b) Povinný subjekt žádný rekreační objekt nevlastní.

 

 

_26.04.2021___________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ

Zákaznické centrum, oddělení vyjádřování a POKLADNA jsou od 26. 4. 2021 OTEVŘENY !!!

Z důvodu pandemie koronaviru žádáme naše zákazníky  o dodržovaní stanovených podmínkek při vstupu do naší společnosti:

Do prostoru pokladny VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ   

Vstupujte pouze s RESPIRÁTOREM NA OBLIČEJI

NESHLUKUJTE se a DODRŽUJTE ROZESTUPY                               

Děkujeme                                                                                     21. 4.2021

 

 

_14.04.2020___________________________________________________________________________

Výměna kanalizačního řadu ul. Jaselská

V termínu od 14. 4. – 12. 5. 2020 budou probíhat stavební práce na ulici Jaselská. V daném případě se jedná o opravu kanalizace v celkové délce 273,80 m.

 

Výměna kanalizačního řadu ul. Tyršova, Dr. Ed. Beneše, Komenského

V termínu od 1. 5. – 30. 6. 2020 budou probíhat stavební práce na ulici Dr. Ed. Beneše, Tyršova, Komenského. V daném případě se jedná o opravu kanalizace v celkové délce 470,20 m.

 

Výměna vodovodního řadu ul. Družební

V termínu od 1. 5. – 31. 5. 2020 budou probíhat stavební práce na ulici Družební. V daném případě se jedná o výměnu vodovodní sítě v celkové délce 132,50 m.

 

 

Výměna vodovodního přivaděče ul. Hornická

V termínu od 1. 5. – 31. 5. 2020 budou probíhat stavební práce na ulici Hornická. V daném případě se jedná o výměnu vodovodního přivaděče v celkové délce 464 m.

 

_21.03.2019___________________________________________________________________________

Výměna vodovodního řadu ul. Mládežnická

V termínu od 1. 4. – 30. 4. 2019 budou probíhat stavební práce na ulici Mládežnická. Jedná se o rekonstrukci vodovodní sítě – vodovodní řad č. 1 v celkové délce 402,00 m a vodovodní řad č. 2 v celkové délce 49,0 m.