HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Aktuality

O

_26.4.2024___________________________________________________________________________

 

Vážení občané,


VaK Hlučín informuje, že z důvodu havárie vodovodu na ulici Promenádní bude dne 26.04.2024 do cca 12.00 hodin přerušena dodávka vody pro ulici Promenádní, Růžová. Po obnovení dodávky vody bude následovat odkalení sítě, zákal se může objevit i v okolních ulicích.

 

Omlouváme se odběratelům, kteří jsou dotčeni přerušením dodávky vody. Na opravě pracujeme.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

_24.4.2024___________________________________________________________________________

 

Od 6. 5. do 31. 5. 2024 dojde k opravě kanalizačního řadu v ulici Ostravská. Jedná se o úsek mezi domy č. 85/75 a 1810/81.

 

Od 6. 5. do 22. 6. 2024 dojde k opravě vodovodního řadu v ulici Dukelská. Jedná se o úsek od bytového domu č. 1612/1 směrem k prodejně Hruška spol. s. r. o.

 

 

Omlouváme občanům se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

 

 

 

_18.12.2023___________________________________________________________________________

 

Hlučínské vodárny mají jednu z nejnižších cen vodného a stočného v ČR

 

V kalkulaci ceny vodného a stočného pro příští rok se odráží zejména dva významné faktory. Prvním je vysoká míra inflace, která se přenáší do nákladových položek prakticky ve všech oblastech fungování naší společnosti. Druhým faktorem, který nejsme schopni ovlivnit, je změna sazby DPH o 2%, která je obsahem vládního konsolidačního balíčku. 

S ohledem na tyto nepříznivé faktory, jsme zavedli maximální možná úsporná opatření v technologických procesech a organizačním schématu společnosti tak, abychom zvýšené náklady kompenzovali a udrželi tak příznivou cenu vodného a stočného pro naše odběratele.

Cena vodného a stočného je od 1. 1. 2024 pro odběratele stanovena ve výši 86 Kč/m3 vč. DPH, (vodné 38,37 Kč s DPH, stočné 47,63 Kč s DPH).  

Úroveň vodného a stočného se pro naše odběratele pohybuje na úrovni 52% sociálně únosné ceny, jak ji definuje Státní fond životního prostředí ČR. Ta pro moravskoslezský region pro rok 2024 činí 165,39 korun za metr krychlový (při zohlednění 12% DPH).

 

 

123.png

 

 

 

_14.10.2021___________________________________________________________________________

Poskytnutí informace

Zveřejnění informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

Předmětem žádosti dle informačního zákona byla žádost o poskytnutí:

a) Informace o platech a odměnách členů statutárního a dozorčího orgánu v roce 2020.

b) Informace, zda povinný subjekt vlastní objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům a zda byl tento objekt využíván členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu.

Ad a) Odpověď pod písmenem a) byla zaslána žadateli, příloha není součástí veřejné odpovědi na dotaz.

Ad b) Povinný subjekt žádný rekreační objekt nevlastní.

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín