HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Aktuality

OZ

 

_14.10.2021___________________________________________________________________________

Poskytnutí informace

Zveřejnění informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

Předmětem žádosti dle informačního zákona byla žádost o poskytnutí:

a) Informace o platech a odměnách členů statutárního a dozorčího orgánu v roce 2020.

b) Informace, zda povinný subjekt vlastní objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům a zda byl tento objekt využíván členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu.

Ad a) Odpověď pod písmenem a) byla zaslána žadateli, příloha není součástí veřejné odpovědi na dotaz.

Ad b) Povinný subjekt žádný rekreační objekt nevlastní.

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín