HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Odkanalizování obce Bobrovníky

Vloženo dne 20. 5. 2022                                                                                                                                                                                                                                       

Informace pro majitelé dotčených nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace

Majitelé nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace, a mají zájem o realizaci tlakové kanalizační přípojky, si mohou zhotovení objednat na své náklady.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

Cena za zřízení nové tlakové kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí 
0-3m      
3-6m      
6-9m      
9-12m    
< 12m
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely (tj. odbočný ventil, výkop, trubní vedení zaslepeno na hranici parcely) 13 431,- 17 061,- 20 691,- 24 321,- individuálně
Přípojka ukončená čerpací šachtou, včetně vystrojení a ovládacích prvků, výkopů a trubního vedení (bez odpojení gravitační části a přívodu elektrické napájení) 59 411,- 63 041,- 66 671,- 70 301,- individuálně

 

Vloženo dne 11. 4. 2022                                                                                                              

Časový harmonogram stavebních prací si můžete stáhnout zde:

Harmonogram Bobrovníky

 

Vloženo dne 17. 3. 2022                                                                                                              

Tlaková splašková kanalizace

Stavební připravenost ze strany občanů


Specifikace přívodu elektrické energie pro skříně ovládání čerpadel - zajišťuje uživatel. Přívod musí být veden z místa, kde není možno zaměnit fáze, tj. nejlépe z hlavního rozvaděče.
V hlavním rozvaděči bude osazen 3f jistič min. 16B.


Pozor! Ve skříni ovládací automatiky je osazen proudový chránič s následujícími parametry: Un= 400V, In = 25A, IΔn = 0,03A, typ AC (popř. A). V případě instalovaného centrálního
proudového chrániče v objektu je nutno zachovat jejich vzájemnou selektivitu nebo lépe přívod NN zapojit ještě před stávající proudový chránič. V opačném případě může docházet při provozu zařízení tlakové kanalizace k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu!


Do skříňky bude přiveden elektrický kabel CYKY 5x1,5mm. Přívodní kabel bude vyveden v místě předpokládaného umístění ovládací automatiky čerpadla s rezervou cca 0,5m. Součástí provedeného přívodu NN musí být rovněž revizní zpráva.

KANALIZACE stavba tlakové splaškové kanalizace Přílepy :: Obec Přílepy

 

Vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 5 metrů! Skříň ovládací automatiky bude umístěna v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace ve výšce cca 1,2 až 1,5m nad terénem. Není ji možno umístit níže než 0,5m nad terénem!

Nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou: sklepy, špajzy, garáže a prostory, kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace, z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik z vnější části objektu.

Instalaci přívodu elektrické energie pro skříně ovládacích automatik čerpadel svěřte raději odborné firmě. Přívod musí odpovídat platným technickým normám.

Skříň ovládací automatiky je možno umístit na fasádu nebo částečně zapustit do fasády (provede uživatel). V případě požadavku na instalaci skříní ovládacích automatik do fasády, si zhotovte otvor o rozměrech: min 27 x 27 x 8 cm (v x š x h) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro chráničku min. 7 x 7 cm (š x h). Zhotovení a zapravení otvorů provede uživatel. K čerpací šachtě musí být dále přivedená chránička s dostatečnou pevností (mezi čerpací šachtou a ovládací automatikou) DN min. 38 mm, délka max. 5 m s drátem uvnitř pro protažení kabelů (např. trubka PE D 40).

Pro prostup a napojení chráničky kabelů musí být obnažení čerpací šachty ve směru napojení, montážní jáma délka 1 m, šířka 0,4 m, hloubka 0,2 m pod úroveň chráničky. Krytí chráničky min.0,4m. Čerpací šachta, technologické vybavení čerpací šachty, chránička kabelů a výtlačné potrubí čerpací šachty je dodávkou stavby.


V případě dotazů nebo potřeby technické podpory v rámci realizace nás prosíme, kontaktujte na telefonním čísle 739 666 659 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vloženo dne 25. 1. 2022                                                                                                              

NPŽP_informační_panel_Bobrovníky_Hlučín_kanalizace_2000X1000.pdf

 

Vloženo dne 22. 9. 2021                                                                                                              

Zde můžete najít další informace k akci "Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín".

Základní informace odkanalizování Bobrovníky

 

Vloženo dne 2. 9. 2021                                                                                                              

Nové informace k výstavbě kanalizace v obci Bobrovníky:

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu služby projektového managementu

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 19.8. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo mezi společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společnosti „STASPO – SUBLAND – Kanalizace Bobrovníky“.

 

Vloženo dne 1. 9. 2021                                                                                                              

Katastrální situace Bobrovníky-1.část

Katastrální situace Bobrovníky-2.část

Katastrální situace Bobrovníky-3.část

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín