HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Vnitropodnikový ceník služeb

 

Vnitropodnikový ceník služeb pro rok 2024

 

Služba

jednotka

Cena bez
DPH

Cena s
21 % DPH

Práce

 

 

 

Montážní práce/1 montér/

zap.hod

420,-

508,-

Montážní práce nad rámec pracovní doby - pohotovostní výjezd/1 montér

zap.hod 480,- 581,-

Výkopové práce ruční/1 kopáč/

zap.hod

400,-

484,-

THP činnost /poradenství na místě + cesta/

zap.hod

500,-

605,-

Vytyčování potrubí

¼ hod

250,-

303,-

Přezkoušení vodoměru Ø 20 na vlastní žádost

ks

1 800,-

2 178,-

Přezkoušení vodoměru Ø 25 na vlastní žádost

ks

1 900,-

2 299,-

Přezkoušení vodoměru Ø 40 na vlastní žádost

ks

2 000,-

2 420,-

Montáž nové vodovodní přípojky Ø 25, 32, 40

ks

3 000,-

3 630,-

Montáž nové vodovodní přípojky Ø 50, 63

ks

3 300,-

3 993,-

Demontáž vodoměru

ks

700,-

847,-

Vyhledávání poruch

 ¼ hod

300,-

363,-

Neplánovaný odečet nad rámec smlouvy

ks

200,-

242,-

Pracovní stroje a dopravní prostředky

 

 

 

BAGR JCB /zemní stroj, strojník/

zap.hod

750,-

908,-

VIBRAČNÍ PECH-úprava povrchu /1 x obsluha/

zap.hod

550,-

666,-

Čerpání vody elektrocentrálou /2 x obsluha/

zap.hod

1 000,-

1 210,-

DACIA pronájem

km

18,-

22,-

MASTER pronájem

km

25,-

30,-

DUCATO pronájem

km

25,-

30,-

 

 

 

12 % DPH

TLAKOVÝ STROJ-čištění kanal. přípojek /2 x obsluha/

Tlakový stroj nad rámec pracovní doby - pohotovostní výjezd

zap.hod

zap.hod

1 600,-

2 000,-

1 792,-

2 240,-

Vyjádření

 

 

21 % DPH

Vyjádření k inž.sítím, k PD

ks

124,-

150,-

Situační mapka (formát A4, dgn, pdf)

ks

29,-

35,-

Fekálie

 

 

 12 % DPH

SEPTIK, ŽUMPA- likvidace odp.vod na ČOV Hlučín

m3

120,-

134,-

Penále, zálohy, poplatky, úhrady

 

 

Penále a upomínky za neuhrazené faktury /V+S

nad 30 dnů /1.upomínka /Fa vydané/

 

 

 50,-

Penále a upomínky za neuhrazené faktury /V+S

nad 60 dnů/2.upomínka /Fa vydané/

 

 

100,- 

Záloha na montáž vodovodní přípojky /dle délky VP/

 

 

od 4 000,-

Obnovení dodávky vody

 

 

 21 % DPH

Přerušení, obnovení dodávky vody a odvedení odp.vod  dle Zák.274/2001 Sb. §9 odst.6 písm.b) až g)

 

1 240,-

1 500,-

Pokuty

 

 

Úhrada za převod smluvního práva na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele

5 000,-

Úhrada za neoznámení jakékoli změny údajů uvedených ve smlouvě

5 000,-

Úhrada za porušení plomby vodoměru, provedení manipulace svodoměrem, neoprávněný odběr vody dle platné uzavřené smlouvy „Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“

 

Úhrada za záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele dle platné uzavřené smlouvy „Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“

 

Úhrada za neoprávněnou manipulaci se zařízením dodavatele dle platné uzavřené smlouvy „Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín