HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Nabídka služeb

 1. Zřízení nové vodovodní přípojky (napojení na vodovodní řad ve správě společnosti VaK Hlučín, .s.r.o. mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti) včetně osazení vodoměru
 2. Zřízení kanalizační přípojky - provedení napojení kanalizační přípojky odvrtem na potrubí PVC a kontrola napojení nové kanalizační přípojky před záhozem
 3. Výměna, oprava nebo přeložka vodovodní a kanalizační přípojky
 4. Zrušení přípojky (naši zaměstnanci provedou  přerušení dodávky  vody pro odběrné místo, demontáž vodoměru a zaslepení přípojky)
 5. Výměna armatur a montážní práce na vodovodních a  kanalizačních řadech
 6. Realizace vodovodních a kanalizačních řadů
 7. Vyjádření k inženýrským sítím ve správě VaK Hlučín, s.r.o., k projektové dokumentaci, ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby
 8. Likvidace odpadních vod ze septiků a žump
 9. Čištění tlakovým strojem do DN 300
 10. Zemní práce bagrem JCB
 11. Čerpání vody
 12. Vytyčování inženýrských sítí
 13. Lokalizace úniků půdním mikrofonem a korelátorem
   

Ceny jsou stanoveny dle vnitropodnikového ceníku a vyčísleny dle konkrétně provedených prací a použitého materiálu na místě samém.

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín