HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Kvalita vyčištěné odpadní vody

Rozbory odpadních vod se provádí za účelem kontroly účinnosti technologie čistírny odpadních vod a dodržování vodoprávních rozhodnutí.

Četnost a rozsah kontroly vychází z platné legislativy: zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb.

 

Hodnoty za rok 2020

 

ČOV Hlučín – Jasénky

Ukazatel

Limity rozhodnutí

Zbytkové znečištění

p

m

průměr

max

[mg/l]

[mg/l]

CHSKCr

90

130

16,9

48,9

BSK5

20

40

3,1

5,8

NL

25

50

4,6

15

N celk.

průměr 15

30*

13,1

15

P celk

průměr 2

6

1,7

3,7

 

ČOV Bobrovníky

Ukazatel

Limity rozhodnutí

Zbytkové znečištění

p

m

průměr

max

[mg/l]

[mg/l]

CHSKCr

60

120

13,5

26,8

BSK5

20

40

3

3

NL

20

40

5

9

N-NH4+

10

15

3,3

9,7

 

Pozn.:

*– hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C

p – přípustné hodnoty

m - maximální hodnoty

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku

NL – nerozpuštěné látky

Pcelk. – celkový fosfor

N-NH4+ - amoniakální dusík

Ncelk – celkový dusík

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín