HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Kvalita vyčištěné odpadní vody

Odpadní vody produkované v domácnostech a průmyslu se dnes ve většině případů odvádějí kanalizační sítí do čistíren odpadních vod, kde se čistí pomocí mechanických, biologických či případně chemických procesů.  

Kanalizační sítě a čistírny odpadních vod hrají významnou úlohu v oblasti ochrany vodních toků v regionu a konečná kvalita vypouštěných vod se velmi pečlivě sleduje. Požadavky na kvalitu vypouštěné vody vychází z nařízení vlády, které stanovuje nejvýše přípustné hodnoty znečištění pro jednotlivé parametry v čištěných odpadních vodách, minimální četnosti kontrolních odběrů a rozsahy prováděné kontroly.  Pracovníci zajišťují pravidelný odběr vzorků na přítoku, odtoku a rovněž i v celém čistícím procesu. Na základě výsledků analýz těchto vzorků se pak optimalizují jednotlivé technologické procesy čištění, tak aby bylo trvale dosaženo požadovaných parametrů kvality vyčištěné vody.

 

Hodnoty za rok 2023

 

ČOV Hlučín – Jasénky

Ukazatel

Limity rozhodnutí

Zbytkové znečištění

p

m

průměr

max

[mg/l]

[mg/l]

CHSKCr

90

130

22

54

BSK5

20

40

33,5 8,4

NL

25

50

3,7 13

N celk.

průměr 15

30*

13,1 15

P celk

průměr 2

6

1,74 2,8

 Pozn.

*– hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C

p – přípustné hodnoty

m - maximální hodnoty

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku

NL – nerozpuštěné látky

Pcelk. – celkový fosfor

Ncelk – celkový dusík

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín