HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Kvalita pitné vody, tvrdost vody

Kvalita pitné vody

Pitná voda je sledována v průběhu úpravy i v distribuční síti. Pravidelná kontrola kvality je zajišťována laboratoří Vodotech, spol. s r.o. v souladu s požadavky vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.

Kvalita vody za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotka

Limit

Hlučín

Bobrovníky

Darkovičky

 

 

Fyzikálně – chemické ukazatele

 

Teplota

°C

 

13,42

12,5 13,37  

Chuť

 

 

přijatelná

přijatelná

přijatelná

 

Pach

 

 

přijatelný

přijatelný

přijatelný

 

Barva

mgPt/l

20

6,33

6,00 3  

Zákal

ZF

5

0,73 0,93 0,87  

Vodivost

mS/m

125

33,67 21,00 42,83  

pH

 

6.5 - 9.5

7,51 7,80 6,77  

CHSKMn

mg/l

3

0,85 1,38 0,30  

Tvrdost

mmol/l

2 – 3.5

1,34 1,34 1,94  

Volný chlor

mg/l

 

0,05 0,06 0,06  

Celkový chlor

mg/l

 

0,1 0,09 0,08  

Dusičnany

mg/l

50

15,35 4,85 36,52  

Železo

mg/l

0.2

0,08 0,06 0,05  

Mangan

mg/l

0.05

0,02 0,01 0,01  

Mikrobiologický rozbor

 
 

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0 0 0  

Koliformní bakterie

KTJ/100ml

0

0 0 0  

Klostridie

KTJ/100ml

-

0 0 0  

Kultiv.mikroorg. při 22°C

KTJ/1ml

200

2,3 19 1  

Kultiv. mikroorg. při 36°C

KTJ/1ml

100

0,7 20 0  

 

V distribuční síti je zabezpečeno plnění ukazatelů jakosti vody z 95 – 100 %. Závadou je občasné zvýšení hodnoty zákalu a železe, způsobené v souvislosti s prováděním oprav na vodovodních řadech.

Tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem, rozumí se tímto obsah rozpuštěného vápníku Ca2+, hořčíku Mg2+ případně vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Základní jednotkou tvrdosti je mmol/l (milimoly v litru). Existuje však i několik dalších jednotek, v dnešní době se však už moc nepoužívají, jedná se o francouzské [1°F]a německé [1°dH]stupně.

Tvrdost vody není legislativou limitována, je pouze doporučeno hodnotou 2,0 – 3,5 mmol/l. Překročení těchto hodnot nezpůsobuje žádné riziko pro zákazníka. Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje. Nežádoucích povlaků lze předejít mírným okyselením vody – např. několika kapkami citrónu, špetkou kyseliny citrónové na 1 litr vody nebo kyselinou askorbovou známou jako vitamin C.

Přepočet tvrdosti vody:

1 mmol/l = 5,6°dH

1°dh = 0,18 mmol/l

1 mmol/l = 10°dF

1°F = 0,1 mmol/l

Stupnice tvrdosti

Pitná voda

jednotka

[mmol/l

°dH

°F

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 37,51

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 – 21

25,01 – 37,5

středně tvrdá

1,26 – 2,50

7,01 – 14

12,51 – 25

měkká

0,70 – 1,25

3,9 – 7

7 – 12,5

velmi měkká

< 0,5

< 2,8

< 5

 

Lokality

jednotka

[mmol/l]

 

Hlučín

1,34

středně tvrdá

Bobrovníky

1,34

středně tvrdá

Darkovičky

1,94

středně tvrdá

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín