HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Odkanalizování obce Darkovičky

Vloženo dne 23. 9. 2021                                                                                                                        

Dne 24. 9. 2021 bude probíhat příprava povrchů před asfaltováním na ulici Malá.

 

Vloženo dne 22. 9. 2021                                                                                                                        

Zveme Vás dne 12. 10. 2021 v 17 hod. do kulturního domu Darkovičky na setkání s občany, kde budou poskytnuty bližší informace k akci Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky.

 

Vloženo dne 27. 8. 2021                                                                                                                        

IFORMACE KE STAVBĚ A NAPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Pokyn k vlastnímu propojení splaškových vod na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po zprovoznění veřejné stoky, popřípadě části stoky (kolaudace kanalizace). Ačkoliv může být stoková síť v úrovni vaší kanalizační přípojky vybudována, není dovoleno se na stoku napojit bez souhlasu VaK Hlučín, s.r.o.

Předpokládáme, že další informace týkající se realizace kanalizačních přípojek Vám sdělíme na schůzi konané v KD Darkovičky v měsíci září/říjen. O termínu konání schůzky budete v předstihu informování (web, rozhlas…).

Splaškovými odpadními vodami jsou myšleny pouze odpadní vody z domácnosti, do kterých patří odpadní voda z koupelny, prádelny, záchodu, kuchyňského dřezu a myčky nádobí.

Do kanalizační přípojky, která bude napojena do nové splaškové kanalizace, nesmí být zaústěny dešťové vody. Dešťové vody musí být řádně odděleny od vod splaškových. Pro účely odvedení dešťové vody bude zachována stávající jednotná kanalizace, která bude plnit funkci dešťové kanalizace.

                                                                                           

Vloženo dne 25. 5. 2021                                                                                                              

Dne 26.5. 2021 budou zahájeny stavební práce na stoce B3, ulice Za Humny. 

Prosíme všechny majitelé dotčených nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace, aby si objednali zhotovení veřejné části kanalizační přípojky, která bude provedena na náklady vlastníka nemovitosti.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

Cena za zřízení nové veřejné části kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí po hranici dotčené parcely 0-3m 3-6m 6-9m >9m -
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2 m 23 716,- 30 008,- 38 236,- individuálně
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2,5 m 27 346,- 34 606,- 43 076,- individuálně

* Součástí ceny je projektová dokumentace, vyřízení povolení, realizace díla, geodetické zaměření.

 

Vloženo dne 17. 5. 2021                                                                                                              

V 20. týdnu budou zahájeny stavební práce na stoce:

- A-1 ulice Vřesinská (silnice 4695 SSMSK)

- A-3 ulice Jandová (silnice 4698 SSMSK)

Realizací může dojít k omezení provozu v této lokalitě.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vloženo dne 17. 5. 2021                                                                                                              

Časový harmonogram stavebních prací na kanalizační stoce A, si můžete stáhnout zde.

Časový harmonogram stavebních prací na kanalizační stoce B, si můžete stáhnout zde.

Harmonogramy budou průběžně upravovány dle reálného postupu stavby.

Občané budou za účelem určení hloubky a umístění kanalizační přípojky kontaktováni na místě samém zástupcem zhotovitele stavby. O tomto finálním umístění své přípojky bude proveden zápis.

 

Vloženo dne 31. 3. 2021                                                                                                              

Dne 6.4. 2021 budou zahájeny stavební práce na stoce A ulice  U Zámečku. Realizací může dojít k omezení provozu v této lokalitě.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vloženo dne 19. 3. 2021                                                                                                              

INFORMACE PRO OBČANY, JEJÍCHŽ PŘÍPOJKY

NEJSOU ZAHRNUTY V PROJEKTU

 

Pokud nenajdete svoji nemovitost v situačním zákresu, může to znamenat že:

-       jste neudělili souhlas se zřízením kanalizační přípojky,

-       máte nově postavený dům,

-       se jedná o nezastavěný pozemek v řešeném území nebo

-       se jedná o další přípojku např. pro hospodářskou budovu

 

Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

V takovém případě bude provedena veřejná část přípojky na náklady žadatele.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsob financování:

Cena za zřízení nové kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí po hranici dotčené parcely 0-3m 3-6m 6-9m >9m -
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2 m 23 716,- 30 008,- 38 236,- individuálně
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2,5 m 27 346,- 34 606,- 43 076,- individuálně

* Součástí ceny je projektová dokumentace, vyřízení povolení, realizace díla, geodetické zaměření.

 

Případné dotazy podávejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Vloženo dne 26. 2. 2021                                                                                                              

 

 

 

Vloženo dne 26. 2. 2021                                                                                                              

Stavba splaškové kanalizace v obci Darkovičky začína

 

Dne 4. 3. 2021 budou zahájeny stavební práce na Odkanalizování obce Darkovičky.

Začátek výstavby bude na stoce B, která je situována podél toku Jasénka a ulice Malá. Práce budou probíhat na dvou místech součastně. Stavbou může dojít k dopravnímu omezení na ulici Malá, za které se všem předem omlouváme.

 

Vloženo dne 17. 2. 2021                                                                                                              

Připravili jsme pro Vás nejčastějších dotazy a krátké odpovědi týkající se domovních přípojek.

Otázky a odpovědi v pdf formátu.

 

Vloženo dne 27. 1. 2021                                                                                                              

 

Nové informace k výstavbě kanalizace v obci Darkovičky:

 

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu služby projektového managementu

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 25. 1. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo mezi společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společností STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky.

 

Vloženo dne 7. 1. 2021                                                                                                              

 

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 1. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 2. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 3. část v pdf

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín