HLÁŠENÍ PORUCH:

595 043 333
733 532 546

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

595 042 369

Odkanalizování obce Darkovičky

Vloženo dne 10. 3. 2023                                                                                                                                                                                                                              

HP trend, s.r.o.       HP-trend s.r.o.

 

Nákup materiálu pro kanalizační přípojku se slevou

Společnost HP Trend, Ludgeřovice poskytne občanům obce Darkovičky v rámci odkanalizování obce 10% slevu na nákup trubního materiálu pro zřízení kanalizační přípojky.

Heslo pro nákup: Kanalizace Darkovičky

Adresa obchodu: Vrablovecká 3080, 747 14 Ludgeřovice

Telefon: 595 020 510

 

Vloženo dne 9. 2. 2023                                                                                                                    

 

Vážení odběratelé,

na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří již přepojili svojí nemovitost na novou splaškovou kanalizaci. K dnešnímu dni evidujeme cca 60% nemovitostí, které novou kanalizaci využívají. Stále zde však máme cca 40% nemovitostí, které doposud připojeni nejsou. 

Proto upozorňujeme, že přepojení nemovitostí na novou kanalizaci je nezbytné provést do 31. 5. 2023.

Jak postupovat v případě napojení je uvedeno na webových stránkách společnosti www.vakhlucin.cz. Pokud někdo nevyužívá internetové služby, je zde stále možnost navštívit naši kancelář v KD Hlučín, kde od naších zaměstnanců získá veškeré potřebné informace k připojení.

Od 7/2023 bude původní veřejná kanalizace re-kolaudovaná na kanalizaci dešťovou a nebude již možné zde legálně vypouštět předčištěné vody ze septiku a domovních ČOV. Rovněž k tomu datu bude předán seznam nemovitostí, které nebudou v řádném termínu napojeni na novou splaškovou kanalizaci, k vodoprávnímu řízení (pochopitelně pod sankcemi).

Věřím, že veškeré nemovitosti budou přepojeny na novou kanalizaci v termínu do 31. 5. 2023 a nebudeme tak nuceni celou záležitost řešit pro všechny nepříjemnou administrativní cestou.  

S pozdravem                                                                                                                     

                                                         Ing. Petr Schimánek, jednatel Vak Hlučín, s.r.o.                                                                                        

Vloženo dne 9. 2. 2023                                                                                                                    

Vážení odběratelé,

výstavba nové splaškové kanalizace se nám blíží k závěru. V současné době probíhají práce na opravách místních komunikací. Všechny kanalizační stoky byly vybudovány, odzkoušeny a jsou připraveny k uvedení do provozu. Úplné dokončení všech prací a oprav komunikací předpokládáme v měsíci srpnu.

Dne 27. 6. 2022 bylo vydáno rozhodnutí k předčasnému užívání a od 29. 6. 2022 je možné zahájit napojování domovních přípojek.

Při napojení prosíme o splnění následujících podmínek:

 1. Je přísně zakázáno vyčerpat stávající žumpu či septik do nové kanalizace.
 2. Do nové kanalizační přípojky nesmí být svedena dešťová voda, průsaková (drenážní) voda.
 3. V případě, že si majitel není jistý řešením, je možno požádat o technickou pomoc, kdy dojde ke zvolení vhodného připojení na novou kanalizaci. Kontakt na technika společnosti VaK Hlučín:

                                        Mobil: 739 666 659, 603 206 048           

 1. V rámci realizace vlastní přípojky žádáme o pořízení fotodokumentace uložení potrubí na vašem pozemku. Fotodokumentaci, prosím odešlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do zprávy uveďte vaše telefonní číslo, adresu nemovitosti, k níž fotografie patří. V případě, že nebude v silách majitele zaslat fotodokumentaci emailem, je možné se obrátit na zástupce VaK Hlučín, který po domluvě provede kontrolu před záhozem včetně fotodokumentace:

                                        Tel.: 595 046 848, 739 666 659

 1. Po napojení na novou kanalizaci je nutné s každým odběratelem (majitelem), který je uvedený v katastru nemovitosti uzavřít novou smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod. Po oznámení připojení nemovitosti na novou kanalizaci, bude majiteli vygenerována nová smlouva a bude vyzván k podpisu smlouvy (e-mailem, telefonicky).
 2. Mezní termín do kdy je možno se napojit je stanoven do 31. 5. 2023, jedná se o termín závěrečného vyhodnocení akce, kdy je nutné dodat SFŽP soupis připojených nemovitostí.
 3. V případě, že odběratel nebude napojen do 31.  5. 2023 na novou kanalizaci a neuzavře novou smlouvu, bude podán podnět vodoprávnímu úřadu, který následně zahájí správní řízení, ve věci nakládání s odpadními vodami.

                              

Vloženo dne 23. 8. 2022                                                                                                                    

 

UPOZORNĚNÍ

 

Vážení občané,  

v obci Darkovičky se pohybuje firma, která nabízí služby v rámci připojení na splaškovou kanalizaci. Jedná se o společnost, která se podvodně zaštiťuje jménem uvedeným v seznamu stavebních společností na  webových stránkách Vak Hlučín.

Tato firma inkasuje od majitelů zálohy na materiál a pak následně odvádí neodborné a předražení dílo. Žádáme proto občany, aby se vyvarovali platit zálohy a objednávat zhotovení díla u této neověřené společnosti. V případě pochybností volejte pro informace  na  Vak Hlučín.

 

 

 

Vloženo dne 23. 8. 2022                                                                                                                    

                                                

Společnosti, které můžete oslovit, v rámci dodavatelského vztahu, pro

výstavbu domovní části kanalizační přípojky.

 

1. David Horváth                                                                                                                           

2. května 282, 742 13, Studénka               

kontakt: 722 947 868 (kontakt Patrik Horváth)

 

2. MATYX.CZ                                                                                                                            

Za Humny 13, Hlučín - Darkovičky 748 01                  

kontakt:  725 785 024, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. První Hornoslezská stavební s r.o.                                                                                                                                                          

Hájecká 238, Dolní Benešov 747 22

kontakt:  608 884 448,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      

 

4. Kamil Morký, s.r.o.

Horní konec 18/23,  Kozmice 747 11  

kontakt:  777 306 738, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. HARASIM Stavby s.r.o.

Průmyslová 621/20, Píšť 747 18

kontakt:  603 847 594, harasimstavby@volny.cz

 

6. Roman Michálek - prodej trubního materiálu pro kanalizační přípojku

Vřesinská 228/47, Darkovičky 748 01

kontakt:  602 517 915

 

 

 Vloženo dne 6. 6. 2022                                                                                                                    

Dne 8. 6. 2022 bude probíhat frézovnání místních komunikací v ulicích:

 • Kozmická
 • Nový Svět

Vyfrézované úseky budou označeny dopravním značením.

 

Prosíme, dbejte dopravního značení.

 

 

Vloženo dne 2. 6. 2022                                                                                                                    

Dne 6. - 7.6. 2022 dojde k pokládce finálního povrchu vozovky na komunikacích v ulicích:

 • Pionýrská
 • U Zámečku
 • U Rybníka
 • Do Vrchu
 • U Dvora

 

Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a respektování dopravního značení.

Děkujeme za pochopení.

 

 Vloženo dne 11. 5. 2022                                                                                                                    

 

Obyvatelé městské části Darkovičky mohou žádat o poskytnutí materiálního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky realizované v rámci akce Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky. 

Snažíme se vyjít vstříc těm občanům, jejichž přípojky jsou delší než 25m

(jedná se o vzdálenost od žumpy nebo septiku po hlavní řad).

Materiální příspěvek bude poskytnut ve formě trubního materiálu D160 PVC nebo revizní šachty (šachetní dno, tubus a poklop) a to ve výši:

 • délka přípojky od 25m do 50m –  žadatel dostane materiální příspěvek ve výši cca 2.000,- Kč včetně DPH
 • délka přípojky od 50m výše – žadatel dostane materiální příspěvek ve výši cca 4.000,- Kč včetně DPH

Občané mohou požádat o tento příspěvek přímo v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., kde vyplní žádost o materiální příspěvek. Popřípadě lze žádost stáhnout zde a vyplněnou zaslat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

O materiální příspěvek lze požádat do 31. 12. 2022.

Na základě ověření délky, bude příspěvek schválen.

Materiální příspěvek je po schválení možné po předchozí telefonické dohodě vyzvednou v sídle firmy Subland-Tech s.r.o.Dlouhá 293/13, Darkovice.

 

 Vloženo dne 25. 4. 2022                                                                                                                       

 

Oprava místních komunikací

 

Dne 26. 4. 2022 bude zahájena oprava silnice III/4698 Darkovice – Darkovičky, III/4698 Darkovičky průtah a to včetně komunikace na ulici Jandova, kde proběhla výstavba oddílné splaškové kanalizace Hlučín-Darkovičky.

V průběhu května až července dojde k opravě místních komunikací, které byly dotčeny výstavbou kanalizace.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

 Vloženo dne 22. 4. 2022                                                                                                                      

 

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci

 

Jak již jistě víte, blíží se nám dlouho očekávaný konec velmi náročné stavby kanalizace v obci Darkovičky. V dohledné době nás čeká kolaudace. Po zkolaudování stavby je množné začít připojovat nemovitosti na novou kanalizaci. Přesný termín započetí napojování bude upřesněn v Hlučínských novinách, v městském rozhlase a na našich webových stránkách.

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky. Pokud není kanalizační přípojka napojena do kanalizační šachty, doporučujeme umístění revizní šachty pro následnou revizi a čištění kanalizační přípojky.

Žádáme všechny občany, aby striktně dodrželi oddělení dešťových odpadních vod. Tím, že se do splaškové kanalizace dostávají dešťové vody, vznikají problémy hlavně na čerpacích stanicích a na čistírně odpadních vod, které jsou dimenzovány pouze na objem splaškových vod a ne na velké objemy vod dešťových. Důsledkem jsou zvýšené náklady na energie, opotřebení a zničení částí infrastruktury. Tyto aspekty pak ovlivní cenu stočného.

 

Postup napojování po kolaudaci stavby

V předstihu alespoň 2-4 dny nahlaste úmysl zahájení prací na zasypání rýhy, připojení soukromé části na veřejnou část přípojky a připravenost ke kontrole.

Kontrolu provedou pověřené osoby (kontakt pan David Kostka – 739 666 659 pouze v pracovní dobu, mimo víkend), zkontrolují stavebně technické provedení uložení trubní části, oddělení dešťových vod a pořídí fotodokumentaci.

Pokud budete realizovat zasypání a přepojení soukromé části o víkendu, žádáme o pořízení fotodokumentace a následné předání těchto fotografii na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s uvedením o jakou přípojku se jedná (adresa, parcelní číslo, telefonní kontakt, popřípadě můžete vyhledat v situacích číslo přípojky PD).

 

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 1. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 2. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 3. část v pdf

 

Bez kontroly či zaslání fotodokumentace nebude umožněno vlastní připojení přípojky na splaškovou kanalizaci.

 

 

Vloženo dne 7. 3. 2022                                                                                                                      

 

Informace a podmínky k napojování kanalizačních přípojek

 

K dnešnímu dni jsou zemní práce na stavbě Odkanalizování obce Darkoviček dokončeny v objemu cca 85%.

Předběžný termín napojení kanalizačních přípojek se bude odvíjet od průběhu kolaudačního řízení, předpoklad v průběhu cca 6-7 měsíce.

Přesný termín a technický manuál jak postupovat při napojení kanalizační přípojky bude upřesněn v Hlučínských novinách, v městském rozhlase a na našich webových stránkách.

 

 

 Vloženo dne 22. 11. 2021                                                                                                                      

Oznamujeme Vám, že v týdnu od 22. 11. 2021 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci v ulici U Zámečku, stoka A2.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

  

Vloženo dne 5. 11. 2021                                                                                                                        

Dne 15.11. 2021 budou zahájeny stavební práce na stoce A, ulice Kozmická. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Tímto se Vám omlouváme za zhoršené podmínky v okolí stavby.

 

Vloženo dne 5. 11. 2021                                                                                                                        

Ve dnech 8. 11. - 9. 11. 2021 bude probíhat pokládka asfaltového povrchu na ulicích:

 • Luční
 • K Boru
 • Za Humny

 

Vloženo dne 22. 9. 2021                                                                                                                        

Zveme Vás dne 12. 10. 2021 v 17 hod. do kulturního domu Darkovičky na setkání s občany, kde budou poskytnuty bližší informace k akci Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky.

 

Vloženo dne 27. 8. 2021                                                                                                                        

IFORMACE KE STAVBĚ A NAPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Pokyn k vlastnímu propojení splaškových vod na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po kolaudaci kanalizace. Ačkoliv může být stoková síť v úrovni vaší kanalizační přípojky vybudována, není dovoleno se na stoku napojit bez souhlasu VaK Hlučín, s.r.o.

Předpokládáme, že další informace týkající se realizace kanalizačních přípojek Vám sdělíme na schůzi konané v KD Darkovičky v měsíci září/říjen. O termínu konání schůzky budete v předstihu informování (web, rozhlas…).

Splaškovými odpadními vodami jsou myšleny pouze odpadní vody z domácnosti, do kterých patří odpadní voda z koupelny, prádelny, záchodu, kuchyňského dřezu a myčky nádobí.

Do kanalizační přípojky, která bude napojena do nové splaškové kanalizace, nesmí být zaústěny dešťové vody. Dešťové vody musí být řádně odděleny od vod splaškových. Pro účely odvedení dešťové vody bude zachována stávající jednotná kanalizace, která bude plnit funkci dešťové kanalizace.

                                                                                           

Vloženo dne 25. 5. 2021                                                                                                              

Dne 26.5. 2021 budou zahájeny stavební práce na stoce B3, ulice Za Humny. 

Prosíme všechny majitelé dotčených nemovitostí, kteří nejsou součástí schválené projektové dokumentace, aby si objednali zhotovení veřejné části kanalizační přípojky, která bude provedena na náklady vlastníka nemovitosti.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

Cena za zřízení nové veřejné části kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí po hranici dotčené parcely 0-3m 3-6m 6-9m >9m -
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2 m 23 716,- 30 008,- 38 236,- individuálně
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2,5 m 27 346,- 34 606,- 43 076,- individuálně

* Součástí ceny je projektová dokumentace, vyřízení povolení, realizace díla, geodetické zaměření.

 

Vloženo dne 17. 5. 2021                                                                                                              

V 20. týdnu budou zahájeny stavební práce na stoce:

- A-1 ulice Vřesinská (silnice 4695 SSMSK)

- A-3 ulice Jandová (silnice 4698 SSMSK)

Realizací může dojít k omezení provozu v této lokalitě.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vloženo dne 17. 5. 2021                                                                                                              

Časový harmonogram stavebních prací na kanalizační stoce A, si můžete stáhnout zde.

Časový harmonogram stavebních prací na kanalizační stoce B, si můžete stáhnout zde.

Harmonogramy budou průběžně upravovány dle reálného postupu stavby.

Občané budou za účelem určení hloubky a umístění kanalizační přípojky kontaktováni na místě samém zástupcem zhotovitele stavby. O tomto finálním umístění své přípojky bude proveden zápis.

 

Vloženo dne 31. 3. 2021                                                                                                              

Dne 6.4. 2021 budou zahájeny stavební práce na stoce A ulice  U Zámečku. Realizací může dojít k omezení provozu v této lokalitě.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vloženo dne 19. 3. 2021                                                                                                              

INFORMACE PRO OBČANY, JEJÍCHŽ PŘÍPOJKY

NEJSOU ZAHRNUTY V PROJEKTU

 

Pokud nenajdete svoji nemovitost v situačním zákresu, může to znamenat že:

-       jste neudělili souhlas se zřízením kanalizační přípojky,

-       máte nově postavený dům,

-       se jedná o nezastavěný pozemek v řešeném území nebo

-       se jedná o další přípojku např. pro hospodářskou budovu

 

Kanalizační přípojku je vždy nutné objednat, a to minimálně 3 pracovní dny před samotnou realizací kanalizační stoky v daném místě, na pozdější požadavky na výstavbu kanalizační přípojky nebude brán zřetel.

 

V takovém případě bude provedena veřejná část přípojky na náklady žadatele.

Pro případné objednání využijte tento formulář a vyplňtě plnou moc. Po vyplnění a podepsání jej prosím odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsob financování:

Cena za zřízení nové kanalizační přípojky v Kč, včetně DPH

Délka přípojky od líce potrubí po hranici dotčené parcely 0-3m 3-6m 6-9m >9m -
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2 m 23 716,- 30 008,- 38 236,- individuálně
Přípojka ukončená na hranici dotčené parcely do hloubky 2,5 m 27 346,- 34 606,- 43 076,- individuálně

* Součástí ceny je projektová dokumentace, vyřízení povolení, realizace díla, geodetické zaměření.

 

Případné dotazy podávejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Vloženo dne 26. 2. 2021                                                                                                              

 

 

 

Vloženo dne 26. 2. 2021                                                                                                              

Stavba splaškové kanalizace v obci Darkovičky začína

 

Dne 4. 3. 2021 budou zahájeny stavební práce na Odkanalizování obce Darkovičky.

Začátek výstavby bude na stoce B, která je situována podél toku Jasénka a ulice Malá. Práce budou probíhat na dvou místech součastně. Stavbou může dojít k dopravnímu omezení na ulici Malá, za které se všem předem omlouváme.

 

Vloženo dne 17. 2. 2021                                                                                                              

Připravili jsme pro Vás nejčastějších dotazy a krátké odpovědi týkající se domovních přípojek.

Otázky a odpovědi v pdf formátu.

 

Vloženo dne 27. 1. 2021                                                                                                              

 

Nové informace k výstavbě kanalizace v obci Darkovičky:

 

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru

- proběhlo výběrové řízení na zajištění komplexního výkonu služby projektového managementu

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 25. 1. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo mezi společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společností STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky.

 

Vloženo dne 7. 1. 2021                                                                                                              

 

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 1. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 2. část v pdf

Katastrální situace odkanalizování obce Darkovičky, 3. část v pdf

 

 

Rychlý kontakt

Vodovody a kanalizace Hlučín,s.r.o
Ostravská 124/18 748 01 Hlučín
Tel./Fax : 595 042 369 - ústředna
Pohotovost - nepřetržitý provoz: 595 043 333   

Copyright © 2015 - 2018 VAKhlucin.cz - Vodovody a kanalizace Hlučín. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek Hlučín